Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai
    Địa chỉ: 24 Quang Trung - TP. Pleiku - Gia Lai
    Điện thoại: 059.3824273
          Fax: 059.3826173
           Email: snnptnt@gialai.gov.vn
    Website: snnptnt.gialai.gov.vn