pbcm-(1).jpgCông ty XSKT Gia Lai gồm các Phòng ban :
1. Phòng Tổ chức Hành chính
    Điện thoại: 059.3824273
    Fax:059.3826173
     Email: hanhchinh@gialai.gov.vn
2. Phòng kế toán thống kê
  
 Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
3. Phòng kế hoạch phát hành
  
 Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
4. Phòng trả thưởng

    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
5. Phòng phúc tra
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:

Các Văn phòng đại diện :
1. Văn phòng đai diện tại Huế
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
2. Văn phòng đai diện tại Đà nẵng
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
3. Văn phòng đai diện tại Bình Định
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
4. Văn phòng đai diện tại Phú Yên
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
5. Văn phòng đai diện tại Ninh Thuận
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
6. Văn phòng đai diện tại Gia Lai
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
7. Văn phòng đai diện tại Đăc Lăc
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
8. Văn phòng đai diện tại Quảng Ngãi
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:
Các Chi nhánh trực thuộc :
    Điện thoại: 
    Fax:
     Email:

Other

Copyright © 2015 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài) - phường Tây Sơn - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824119 - Fax: (0269)3823888
Email: xosokienthietgialai@gmail.com
Giấy phép số: