htdt.jpg
 
 

1. Danh bạ hộp thư điện tử cơ quan:
 
STT Tên cơ quan Tài khoản điện tử
1 Công ty TNHH xổ số kiến thiết Gia Lai
 

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử của các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc:
 
STT Tên phòng ban & Đơn vị trực thuộc Tài khoản điện tử
1    
2    
3    
4    

2.1. Danh bạ hộp thư điện tử cá nhân:
 
STT                     Họ và tên                        Tài khoản điện tử
1    
2    
3    
4    

 

Other

Copyright © 2015 Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm:
Địa chỉ: 60 Trần Phú (nối dài) - phường Tây Sơn - thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3824119 - Fax: (0269)3823888
Email: xosokienthietgialai@gmail.com
Giấy phép số: